Make your own free website on Tripod.com

ÇAVUNDUR- Çavuldur-Çavındır;

Çavundur...........................: Oğuz Türkleri’ nin Bozok Koluna mensuptur.

 Kelime anlamı..................: Şerefli, ünü yaygın manasına gelmektedir.

Çavundur, Reşit-Ud Din’ in Çizelgesinde belirtildiği gibi Gerçekten günümüzde de Çeşitli alanlarda ün Yapmıştır.

Şöyleki; Yukarı Çavundur Beldesi (Doğal güzellikleri , ve Vişnesi,)

·        Aşağı Çavundur Köyü (Turşusu,)

·        Kurşunlu Çavundur (Hamamı ) İle ünlenmiştir

Y. Çavundur Beldesi Çubuk’ un 20 km. küzeyinde, Şabanözü ve Orta İlçeleri ile komşudur. Çevresinde Tahtayazı, Susuz, Dağkalfat, Sarısu, Kösrelik, Kayı Avcıova, Hacılar, Okçular, Çit ve Sele Köyleri Bulunmaktadır.

 

YEREL KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERE GÖRE TARİHİMİZ.    

Yukarı Çavundur Köyümüz halkından Merhum Hüseyin oğlu Hüseyin ÖNEMLİ Hoca efendinin 1954 yılında kendi çabası ile Köyü halkından en yaşlı insanlarla diyaloğ içerisine girerek bilindiği kadarıyla   yazmaya çalışmıştır. Yukarı Çavundur Köy Halkından Hicri 1288 doğumlu  ve Köyün 45 hane olduğunu bilen İsmail ERDAL  Hicri 1308 doğumlu Hacı Salih GÜR’den 1318 doğumlu Hüseyin ERTÜRK ile 1314 doğumlu Satılmış ÇİTFÇİ’den  sözlü olarak alınan malumat doğrultusunda .

     Orta Asyada yaşayan Türk Beylerinden bir oba yerleşim yerlerinden oluşan kuraklık ve topraklarının  verimsiz olması insan ve  hayvan idaresinin güçleşmesi dolayısıyla göç eden KAYIHAN  Türklerinden bir oba göç ederek Şimdiki Çubuk İlçesinin (o zaman Çubuk Abat Nahiyesi İmiş) Balıkhisar civarındaki burgaç mezarlığı adı ile alınan mevki ’ye (Hayma) yani çadır kurmuşlardır.  Oba içerisinde oynanan milli oyunlarından yüzük oyununda yenilen taraf için şöyle bir bahis koymuşlardır. Yenilen tarafın hanımları erkek  Meclisinde  kahve pişirecekti. Şu anki Köyümüzün yerine yerleşen bizim taraf yenilince onurlarına uygun düşmemesi ve izzeti nefislerine aykırı olan bizim taraf hemcinslerinden  katil ve canilik yapmış olmaları dolayısıyla müteessifhane  yine çadır   sökmek ve görünmez bir mahalle gitmek  azmi ile bizleri kendi özünden getiren  yaşadığımız köyümüze hicret etmişlerdir.  O zamanlarda köy yerinde boşluk bulunmaması sonucu ormanlık ve bataklık alana şimdiki Küçük pınar Namı ile Söylenen Pınar Dedelerimiz ilk pınarı ve ilk yerleşim evleride çeşme kenarına yapılmıştır.

   Küçük Çevresine ilk  ev temeli atan ve yerleşen ilk kabiler

1-     Öldürücüoğlu

2-     Hatıp Süleyman  Oğlu

3-     Hüseyin Sofu Oğlu

4-     Kozalakçı Oğulları

5-     Durmuş Oğlu

6-     Küçük Hüseyin Oğlu (Köye  İmam Olarak getirilmiştir.

Yukarı Çavundur Köyünde ikamet eden bu sülaleler Kendi aralarında  çocuklarını evlendirerek yeni kabileler oluşmuş olup, Ayrıca Köyde Şu anda yaşayan kabilelerin çoğunluğunun çevre köylerden il ve ilçeden göç ederek geldiği görülmektedir. Bunlar Çiftlik Köyünden gelen Kara Halil, Cıdalı ÇİFTÇİ  Köye yerleşen ilk kabile ve daha gelen iki kabilelere akraba olan kabileler  bunlardan Hatıp Süleymanın Kızı ile evlenen Çakır oğlandan ayrılan kabileler (Taşçı oğlu, Küt oğlan,  Mehmet Çavuş Gür ve Gürcanlar,) Hüseyin Sofu oğlu Kabilesinden ayrılan kabileler ( Kızıl Oğlan, Kuru Oğlan, Arif Çavuş, Hüseyin Çetinkaya  Deveciler,  Bıttık Hasan, Özdoğanlar,  Hüseyin Çavuş Önemli, Cingöz Kabilesi, Ünallar’ dır. Durmuş oğlu kabilesinden ayrılanlar ( Ahmet Devriş Aydos, Çakır Ali Çelik, Kamçılar, Gündoğdular, Korkmazlar’dır. Köyümüze Dışardan gelen kabileler Küçük Yakalıdan  Karasiğit Kabilesi, Deli Ömer Aydın, Pamak, Kızıl İsmail,  kabileleri gelmişlerdir.

Büyük Yakalıdan  Kara Ali oğulları,  Halil Oğlan Burgazlar,  Zarbali Ateşler,  Osman Usta Gültekinler,  Çolak İsmail Uzunlar,  Uzun oğlan kabilesi Akkayalar,  Sözmezlerdir.Gümerdin Köyünden gelen  Taşçıgil Kabilesinden  ayrılan kabileler , Şen ve Abadanlardır. Musratlar Köyünden Gelenler Atalar ve Söğütlerdir. Türkoğlu Yıldırımlar  Kuruçay Köyünden gelmişlerdir. Arkasyan Köyünden Gelenler Bostanlar ve Evcimenlerdir. Erdallar, Pınarakarlar, Semerciler, Yıldızlar,Kibar ve Adem Soy İsimli Kabileler Gökçe ören Köyündene gelen Dede Süleyman Oğulları Kabilesinden ayrılmışlardır. Erdoğmuşlar, Yılmazlar, Yükseller, Sivasın Gürün Kazasından gelmişlerdir. Türkmenler, Çiçekler, Oymide Köyünden Gelmişlerdir. Mercanlar, Bulduk Köyünden Gelmişlerdir. Aksular ve Aydoğanlar, Akdoğan Köyünden gelmişlerdir. Demirtaşlar, Demirtaş Köyünden gelmişlerdir. Metinler Kars’dan Gelmişlerdir. Ekici, ve Temizler Hacılar Köyünden Gelmişlerdir. Kılıçlar Tahtayazı Köyünden Gelmişlerdir. Ertürkler Beypazarından gelmişlerdir. Köyümüzün Kuruluş tarihi itibariyle gelen ilk kabiler bu şekilde olup, daha sonraları   kendi aralarında kız ve oğlanlarının evlendirmeleri sonucu yeni kabiler oluşarak Köyümüz gelişmiştir.